Indict - projekt ESF na podporu doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání


Informace o projektu

Název projektu:partneri
INDICT – Inovace doktorského studijního programu „ICT ve vzdělávání“

Partneři projektu:

Projekt je určen pro studenty doktorského studia v kombinované formě.

Cílem projektu je i dosáhnout úrovně vybraných kvalitních doktorských studií v zahraničí a zpřístupnit současným doktorandům realizaci vědy a výzkumu v rámci jejich studia, zvýšit jejich konkurenceschopnost na poli vědy a výzkumu v ČR a zahraničí a čerpat poznatky dobré praxe ze zahraničních vědeckých institucí a VŠ.

Výstupem projektu bude zvýšení konkurenceschopnosti studentů doktorského studia v mezinárodním srovnání.

Dosažení cílů a výstupů projektu bude realizováno:
- uskutečněním stáží doktorských studentů (Klíčová aktivita 01)
- realizací tematických přednášek a seminářů zahraničních odborníků (Klíčová aktivita 01)
- uskutečněním odborných konferencí (Klíčová aktivita 01)
- vznikem distančních e-learningových studijních opor u vybraných předmětů v ČJ (Klíčová aktivita 02)
- vznikem distančních e-learningových studijních opor u vybraných předmětů v AJ (Klíčová aktivita 02)
- vznikem nového předmětu Didaktika informatiky (Klíčová aktivita 03)
- vznikem nového předmětu Statistické vyhodnocení pedagogického výzkumu (Klíčová aktivita 03)


Klíčová aktivita 01 – Spolupráce se zahraničními VŠ a vědeckými institucemi
Klíčová aktivita 02 – Inovace studijních opor
Klíčová aktivita 03 – Vznik nových předmětů


Jste členem skupiny: